Personnel

Adriana

Pietkiewicz

brak

Sabina

Hoffmann

brak

Marta

Janicka

Wioleta

Stancelewska

Leonarda

Warszewska

Sylwia

Kokowicz

Emilia
Klein 

Anna

Jaskólska

Agata

Wiatr

Natalia

Igła

Ewelina

Uszyńska

Marietta

Żubkowska

Ilona

Popławska

Marcin

Brzozowski

Marek

Walichniewicz

Wioletta

Stancelewska

Karen Kwiatkoski

 

Alina

Rydzewska-

-Walichniewicz

Marta

Parfieniuk -

- Białowicz

Iwona

Sałata

Natalia

Malinowska